VDC 3
Hôm nay: 7-12-2016

Trang chủ

  Về VDC3

  Sơ đồ Web

 Dịch vụ gia tăng
    Web hosting
    Thư điện tử
    Thiết kế web
    Tên miền .VN
 Dịch vụ mạng
    Internet
    Truyền số liệu
    Truyền báo

 

Báo giá dịch vụ tên miền .VN

 
Tên miền quốc gia Việt Nam .VN cấp 2
  1 ký tự (*.vn) 2 ký tự(**.vn) 3 ký tự trở lên (***.vn)
Đặc điểm riêng *.vn
**.vn
***.vn
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí thuê bao 40.350.000/1năm 10.350.000/1năm 830.000/1năm
Khuyến mãi Không Không Không

 

Tên miền quốc gia Việt Nam .VN cấp 3
  Tên miền cấp 3 Tên miền cấp 3 Tên miền cấp 3 Tên miền cấp 3
Đặc điểm riêng tên miền có dạng : com.vn, net.vn, biz.vn
tên miền có dạng :
edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn
tên miền cấp 3 dưới dạng tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính
(tên địa danh) ví dụ : ***.hanoi.vn
tên miền có dạng : name.vn
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí thuê bao 700.000/1năm 400.000/1năm 400.000/1năm 60.000/1năm
Khuyến mãi Không Không Không Không

 

Tên miền VNN.VN
  Tên miền cấp 3
Đặc điểm riêng tên miền cấp 3 có dạng : vnn.vn
Phí khởi tạo Miễn phí
Phí thuê bao 495.000/1năm
Khuyến mãi Không
 

Ghi chú:

  1. Khi hết thời hạn duy trì tên miền sẽ bị tạm ngưng không sử dụng được. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nếu không đóng phí duy trì nên sẽ bị hủy.
  2. Lệ phí cấp đăng ký sử dụng và duy trì tên miền áp dụng theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 21/11/2010 của Bộ Tài Chính.


 Quản lý Web hosting

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .

>> Đăng nhập

 Quản lý Thư Điện tử

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .

>> Đăng nhập

 Gửi nhận Thư điện tử

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

@email.vnn.vn

>> Đăng nhập

 Truy vấn Tên miền

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Website:
 
 Email:

Dịch vụ Web hosting đem lại không gian dữ liệu và không gian dịch vụ cho Website của bạn trên máy chủ VNN/Ecom. 
Hoạt động 24/24 với chi phí thấp hơn nhiều so với giao dịch thông thường.
Nhiều loại hình "Gọi dịch vụ webhosting" đa dạng, phong phú. 

Thiết kế và xây dựng website. Với các lợi ích:
Thực hiện các giao dịch thương mại trên phạm vi toàn cầu.
Mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm qua Internet.
Quảng bá các thương hiệu sản phẩm đó trên phạm vi toàn thế giới.

Dịch vụ Email đem lại các không gian dữ liệu và không gian dịch vụ để bạn có một địa chỉ email hoặc một máy chủ Email ảo trên máy chủ VNN/Com.
Nhiều loại hình "Gọi dịch vụ Email" đa dạng, phong phú.
Công cụ quản lý tiện lợi, dễ dàng sử dụng.

   
     Bản quyền Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu vực 3